Cabozo cumpre hoxe 2 anos na rede galega! ;)

Hai 3 anos, na súa condición de emigrante en Alemaña, Antonio Mariño creaba Cabozo, por aquel entón unha pequena web a través da cal mantiñan o contacto, de forma privada, un pequeno grupo de amigos galegos dispersos polo mundo.

2anos3

Meses despois, vendo que podería ser unha web útil para máis xente e un servizo inédito ata ese momento en Galicia, decídese abrir Cabozo ao público galego, sendo Ánxel Folgueira o principal impulsor desta apertura. Así empezaba a aventura caboZeira na rede galega, sendo considerada naquel momento por algúns medios non galegos (como Silicon News) como a primeira rede social de especialización territorial en España.

Hoxe, 14 de febreiro de 2011, dous anos despois daqueles inicios, e a pesar das dificultades atopadas para manter un proxecto desta envergadura, máis de forma independente, aquí estamos para agradecer, unha vez máis, a todos aqueles que en maior ou menor medida fixestes posible que chegásemos ata aquí, especialmente aos nosos usuarios máis activos sen os cales nada disto tería sentido.

GRACIÑAS!!! ;)

Deckarz e LexnaLof


Hace 3 años, en su condición de emigrante en Alemania, Antonio Mariño creaba Cabozo, por aquel entonces una pequeña web a través de la cual mantenían el contacto, de forma privada, un pequeño grupo de amigos gallegos dispersos por el mundo.

Meses después, viendo que podría ser una web útil para más gente y un servicio inédito hasta ese momento en Galicia, se decide abrir Cabozo al público gallego, siendo Ánxel Folgueira el principal impulsor de esta apertura. Así empezaba la aventura caboZeira en la red gallega, siendo considerada en aquel momento por algunos medios no gallegos (como Silicon News) como la primera red social de especialización territorial en España.

Hoy, 14 de febrero de 2011, dos años después de aquellos inicios, y a pesar de las dificultades encontradas para manter un proyecto de esta envergadura, más de forma independiente, aquí estamos para agradecer, una vez más, a todos aquellos que en mayor o menor medida hicísteis posible que llegásemos hasta aquí, especialmente a nuestros usuarios más activos sin los cuales nada de esto tendría sentido.

GRACIAS!!! ;)

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply